The man who asked hard questions

Turnerande videoinstallation om Ingmar Bergman.

En 40 minuter lång film om Ingmar Bergman och hans verk visas på fem stycken projektionsytor som hänger i var sin arm från ett ”träd” av metall. Samma film visas på alla fem ytor med olika tidsförskjutning så man kan komma in i filmen på olika ställen. Ljudet är extremt riktat så man bara hör ljudet från den filmytan man står framför. All teknik - projektorer, synkroniserade mediaspelare och styrsystem – ryms i den 50 cm smala stammen och hela konstruktionen är nedmonter- och transportbar.

Kund: Svenska Institutet

Uppdragsgivare: Mondo Arkitekter AB