The rise and fall of Ingrid Bergman. And rise.

En utställning om Ingrid Bergman.

Strandverket gör en utställning som lyfter fram Bergman som en kvinnlig förebild även för vår tid. Utställningen bygger på ett historiskt bildmaterial, filmklipp och porträtt. Utställningen följer en kronologisk ordning där besökaren färdas från hennes unga år till hennes sista, med fokus på hennes karriär.

Kund: Annmari Kastrup & Anders Rabenius

Uppdragsgivare: Strandverket