Utopian Bodies

Fashion Looks Forward

Liljevalchs utställning Utopian Bodies – Fashion Looks Forward fokuserar på modets kraft och mänsklig kreativitet. Utställningen presenterar olika tänkbara framtidsscenarier med fokus på de positiva möjligheterna modet generar genom elva olika teman: Hållbarhet, förändring, teknologi, hantverk & form, hantverk & färg, solidaritet, motstånd & samhälle, motstånd & skönhet, minnen, genusidentitet och kärlek. Där varje tema är ett eget rum.

Kund: Liljevalchs

Uppdragsgivare: Stockholms Kulturförvaltning