On a Line

Konstnärshuset i Stockholm

On a Line av konstnären Eva Koch, består av tre videoinstallationer: Den drömmen om fred (2016), Fredsduvor (2016) samt Evergreen (2006).
Utställningen väver samman tio års arbete från ett konstnärskap karaktäriserat av visionen om en värld där människan står i centrum.

Kund: Konstnärshuset

Uppdragsgivare: Eva Koch