Sveriges Historia

På Historiska Museet

Installation av video- och ljudutrustning, både självgående och interaktiv i utställningen Sveriges Historia på Historiska Museet i Stockholm.

Uppdragsgivare & kund: Historiska Museet