Time is a river which sweeps me along

Video installation på Köpenhamns universitet

Permanent videokonstinstallation på Köpenhamns universitet för Eva Koch’s verk ”Time is a river which sweeps me along”. Totalt fem synkroniserade projektioner med ljud, en på varje våning, som tillsammans ger besökaren en känsla av att vandra upp och ner för ett långt vattenfall.

Kund: Köpenhamns universitet

Uppdragsgivare: Eva Koch