Himlen är här

Konstvideoinstallation i Uppsala Domkyrka

Mellan den 18 juni – 16 november 2014 pågår utställningen ”Himlen är här”. I Uppsala Domkyrka har vi installerat konstnären Helena Byströms verk ”Vodici”. Verket består av videoprojektioner på två av domkyrkans över sex meter höga spetsbågade fönster vid Sturekoret. Då två synkroniserade projektionerna är precis inpassade efter de två fönsternas form och ger en känsla av att skåda ut inunder vatten.

Kund: Uppsala Domkyrka

Uppdragsgivare: Helena Byström