Flerkameraproduktion och livesändning – med projektion, sms, mm.

Event, seminarium, föreläsning eller show kan livesändas via satellit eller webb (streaming). Vi arbetar med båda sätten, och vi har erfarenhet av både enkla och mer komplexa sändningar, med många kameror och andra källor eller distributionskanaler.
Men det vi framför allt har erfarenhet av är när beställaren vill lägga till något mer.
Det kan vara att kamerabilder och presentationsmaterial samtidigt ska visas på duk med egen layout, eller när man till sändning och projektion vill ha in liveflöden med sms eller twitter.

Presentationslösningar och installation – med specialfunktioner mm.

Utställningar, event och installationer som använder video eller rörliga bilder är något av vår specialgren. Vi har byggt och installerat en mängd både enkla och mycket komplexa lösningar för muséer, utställningar, event och andra tillfällen.
Ofta har man velat lägga till specialfunktioner, såsom att något ska hända när publiken passerar en sensor, att visningen automatiskt anpassas till olika situationer eller att olika tekniska delar samverkar för att få en viss effekt.

Anpassning och produktion av innehåll – med extra grafik eller animering

Det är alltid innehållet och dess utformning som avgör hur väl ett budskap når fram och berör publiken och målgruppen. Vi har lång erfarenhet av att bearbeta och förädla beställarens eget videomaterial, eller att producera nytt material, anpassat till behov och syfte.
Det kan gälla allt från reportage, intervjuer och presentationsfilmer till grafiska lösningar för sändning eller projektion på duk för stor publik.
Ofta adderar vi eller ramar in materialet med grafiska lösningar eller animationer, vilka kan vara i 2D eller 3D. Allt för att budskapen ska bli tydliga och presentationen attraktiv.